سخن بزرگان

آیت‌الله بهجت:

باید بدانیم "شر" چیست و "اهل شر" کیست تا از آن فرار کنیم، و "خیر" چیست و "اهل خیر" کیست تا به سوی او روی آوریم.

باید اهل انتخاب، در پیاده کردن کلیات در جزئیات، روشن و با احتیاط باشند؛

رضای خدای بزرگ را مقدم بر رضای غیر نمایند؛

جستجو از عقلا و متدینین که اصلح باشند، کنند؛

در روشنی توقف نکنند و در تاریکی حرکت نکنند.

/ 0 نظر / 5 بازدید