دانی

دانی چرا زمین به دور خود میگردد؟
نه بهر من و نه بهر تو میگردد

یک بار به عُمر خود علـی را دیده
دیــوانه شده به دور خود میگردد

/ 0 نظر / 3 بازدید