سبک شمردن نماز

  


امام صادق این جمله را کجا فرمودند: شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نمیرسد.
پاسخ: ابو بصیر گوید: خدمت ام حمیده رسیدم تا او را به شهادت امام صادق تسلیت گویم، پس او گریست و من هم گریستم؛ سپس گفت: ای ابوبصیر اگر امام صادق را هنگام وفات می دیدی شگفت زده می شدی، چشمانش را گشود سپس فرمود: هر کسی را که بین من و او خویشاوندی است، گرد آورید، پس ما همه را نزد حضرت جمع کردیم، حضرت صادق به همه آنها نگریست، سپش فرمود: شفاعت ما به کسی که نماز راسبک بشمرد، نمی رسد.
امالی صدوق، ص484.

/ 0 نظر / 57 بازدید