جدیت

امیرمومنان، حضرت علی(علیه السلام):

نجات و رستگارى در سه چیز است:
پایبندى به حق، دورى از باطل و سوارشدن بر مرکب جدّیت.

/ 0 نظر / 2 بازدید