مرد ها به معراج که ... به تاراج میروند!

در روزگــــار
که زن هـــا در خیابان ساپــــورت می پوشند
لاک های شـَـبـــرنگـــــ می زنند
و در روز و شــــــبـــــــــ
مثل چـــــِــــــراغ ها
بـــرق می زننـــد
از دامـــــن زن
مـَـردها
به معــراج که نمی روند هیـچــــ
به تـــــــــاراج می روند ...


/ 0 نظر / 5 بازدید