ماه میهمانی خدا خدمت همه بزرگواران مبارک باد

این روزه‌یی که شما می‌گیرید، نفس و هواهای نفسانی را به زنجیر می‌کشد؛
این عبادت‌ها، این دعاها، این خشوع‌ها، این ذکرها و این لیلة القدر
همان وسایل همواری است که شما را فرسنگ‌ها جلو می‌برد...

ماه میهمانی خدا خدمت همه بزرگواران مبارک باد

 
/ 0 نظر / 6 بازدید