رابطه انسان کامل با خداوند و قرآن چیست؟

رابطه انسان کامل با خداوند و قرآن چیست؟

نشاید افتراقش را ز قرآن / به قرآن و به عرفان و به برهان 

و باء در مصراع دوم براى قسم است یا براى تعلیل باشد که قرآن و عرفان و برهان در اتحاد وجودى انسان کامل و قرآن اتفاق دارند.
در حدیث ثقلین که در جوامع فریقین آمده است پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود که عترت و قرآن که دو ثقل من اند از هم جدایى ندارند یعنى از یک نقطه وحدت آمده اند و ((لن یفترقا حتى یردا على الحوض )) به همان نقطه وحدت برمى گردند زیرا که انسان کامل قرآن ناطق و قرآن کریم انسان صامت است . فتدبر.

که بین خلق و خالق هست رابط / فیوضات الهى راست واسط 

زیرا انسان کامل و امام ، مظهر اتم اسماء الله است و فیوضات الهى نیز به واسطه اسماء بر عالم وارد مى شود لذا رابط بین خلق و حق اوست که تا فیض را از جانبى (فوق ) بستاند و بر خلق بیافشاند. لذا انسان کامل ، انسان العین حق تعالى است که وى را در مقام محمود است زیرا که خلافت مرتبه اى است جامع جمیع مراتب عالم ، لاجرم آدم را آینه مرتبه الهیه گردانیده تا قابل ظهور جمعى اسما باشد، و این مرتبه انسان کامل را بالفعل بود، و غیر کامل را ظهور اسماء بقدر قابلیت و استعدادش از قوه به فعل رسد. علاوه این که انسان کامل را فوق مقام خلافت کبرى است .
لذا او مصلح بریة الله است بدین معناى ادق که چون انسان کون جامع و مظهر اسم جامع است و ازمه تمام اسما در ید قدرت او است ، صورت جامعه انسانیه غایة الغایات تمام موجودات امکانیه است پس به بقاى فرد کامل انسان بقاى تمام عالم خواهد بود که امام صادق (علیه السلام ) فرمود: لو بقیت الارض بغیر امام لساخت (اصول کافى (معرب ) ج 1، ص 137.)

منبع:جلددوم شرح دفتر دل

/ 1 نظر / 8 بازدید
کاشفک

معرفی آثار مدرسه دانشجویی قرآن وعترت کتب تدبر در قرآن درسنامه های المیزان ...