اخلاق درست

استاد فاطمی نیـا حفظه الله :

برخی‌ها هنــوز اخلاق خود را در خانـه درست نکرده‌انــد

به فکر عارف و سالک شدن افتاده‌انــد.

باید اخلاق و عرفان و سلوک را از خانـه آغاز کــرد.

یکی ازموانــع بزرگ اجابت دعا، دل شکستــن است.

امروزه متاسفانه خیــلی معمول شده؛

با یــک حرف تلخ این نور نماز شب از بیــن می‌رود.

خدا شاهدست الان مردم خیــلی دست کم گرفته‌انــد آبرو بردن را.

خدا این گنــاه را نمی بخشد

/ 0 نظر / 6 بازدید