زندگی...

در هیاهوی زندگی دریافتم
چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم!
چه غصه هایی که فقط به سپیدی مویم حاصل شد در حالی که قصه کودکانه اى بیش نبود!
دریافتم کسی هست که اگربخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود!
به همین سادگی ...
 
/ 0 نظر / 4 بازدید