فردا

شاید مرا به شهر بیاورند

بر روی دست ها

اما...

حتی تو را به شهر نیاوردند

گفتند:

چیزی از او به جا نمانده است

جز راه ناتمام...
 
 

/ 0 نظر / 2 بازدید