# حدیث

جدیت

امیرمومنان، حضرت علی(علیه السلام):نجات و رستگارى در سه چیز است:پایبندى به حق، دورى از باطل و سوارشدن بر مرکب جدّیت.
/ 0 نظر / 10 بازدید