شناخت دشمن

حضرت امام علی :   
من ساتَرَکَ عَیبَکَ و عابَکَ فی غَیبِکَ فهُوَ العَدُوُّ ؛ فَاحذَرهُ؛ میزان الحکمة، ح12176
 هرکه عیب تو را از تو پنهان سازد و پشت سرت عیبجویى کند، او دشمن است، از او حذر کن.

/ 0 نظر / 86 بازدید